All for Joomla All for Webmasters

สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริการระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังต่อไปนี้

**หากอยู่นอกเครือข่ายของ มข.ต้อง VPN เข้าใช้งาน

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

งานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มระดับบัณฑิต

กลุ่มไลน์

แจ้งเรื่องแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ภาควิชาฯพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ การจัดการเรียนการสอนได้ที่กลุ่มไลน์ CS KKU CREATIVE

facebook like box

facebook like box