All for Joomla All for Webmasters

บริษัท TT Network Integration (Thailand) ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน


 

วันนี้ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ผู้บริหารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว และอ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ ให้การต้อนรับ Mr.Masahiro Ogawa Project Manager บริษัท TT Network Integration (Thailand) และคณะ เพื่อแนะนำบริษัทและประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษาฝึกงานและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC. 06 

 

 

ภาพ : นลัทพา หรรษาพันธุ์ ข่าว : นลัทพา หรรษาพันธุ์

facebook like box

facebook like box