All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ภาควิชาฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

      ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร SC.05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่นักศึกษาใหม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนะนำคณาจารย์ บุคลากรประจำภาควิชาฯให้นักศึกษาทราบ จากนั้น อ.ณกร วัฒนกิจ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การคิดคะแนนกิจกรรม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นประธานหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาได้แนะนำหลักสูตรให้นักศึกษาใหม่ทราบในเบื้องต้น ได้อธิบายถึงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา งานที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา และสุดท้ายเป็นกิจกรรมแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยรุ่นพี่ชั้นปีที่สอง

 

รูปภาพเพิ่มเติม