All for Joomla All for Webmasters

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Startup Start Now #3 : Pitching Day

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Startup Start Now #3 : Pitching Day ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 จัดขึ้นโดย Innovation Hub KKU ณ ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 000176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันเป็นการนำเสนอไอเดียเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ประกาศรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมปลูกไรดี ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมMeMirror ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : ทีมSmart Crab Condos ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลชมเชย : ทีมFarm Smart Box ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลชมเชย : ทีมBonne Sante ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

 

โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลที่ 1 – 3 มาครองได้สำเร็จซึ่งมีรายชื่อสมาชิกในทีมดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมปลูกไรดี : ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะในการเลือกปลูกพืชโดยอุปกรณ์IOT BOX 

เกษตกรกรจะได้รู้ถึงโอกาสการเจริญเติบโตของพืชออกมาเป็นตัวเลขแสดงผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปลูกมีการบอกการบำรุงรักษา และ มีราคาที่ได้มาจากตลาดกลาง

มีสมาชิกในทีมคือ

593021008-2       นายธีรทัช ปลีกล่ำ  คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593021035-9       นายอัชเชวินท์ นิยมพันธุ์       คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593021024-4       นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา       คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

533021094-7       นายธีรทัช ปลีกล่ำ  คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

603110026-5       นางสาววาสนา นันทนังกุล    คณะสาธารณสุขศาสตร์       

603110029-9       นางสาวหทัยชนก ทองยา      คณะสาธารณสุขศาสตร์       

603110147-3       นางสาวชญานี แฉล้มล้ำ       คณะสาธารณสุขศาสตร์        วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

603110163-5       นางสาวสมพร จันทร์สุข       คณะสาธารณสุขศาสตร์        วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม MeMirror : กระจกอัจฉริยะสำหรับร้านเสื้อผ้าที่ทำให้ลูกค้าสามารถลองชุดได้โดยที่ไม่ต้องใส่ชุดจริง แค่ลูกค้าไปยืนหน้ากระจกแล้วเลือกชุดที่ต้องการจะลอง ลูกค้าก็สามารถเห็นตัวเองใส่ชุดที่เลือกเสมือนจริงในกระจกแบบ 360 องศา ลดการเสียหายของเสื้อผ้า และยังมีระบบแนะนำ accessory ที่เหมาะกับชุด แนะนำ collection ใหม่ ระบบ login ด้วยใบหน้า ระบบแนะนำโทนแต่งหน้าที่เหมาะกับชุด ระบบ AI แนะนำชุดตามสรีระรูปร่างลูกค้า และลูกค้าสามารถสั่งซื้อชุดนั้นผ่านกระจกได้เลย ด้านผู้ประกอบการยังมีระบบดูสถิติต่างๆ ของลูกค้าว่าลูกค้าชอบลองชุดแบบไหน ทำให้แบรนด์สามารถเข้าใจลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น และยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานที่คอยเก็บชุดตามห้องลองชุดอีกด้วย

มีสมาชิกในทีมคือ

593020488-7      นายณัฐชนน ทองวิชิต          คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593020827-1      นายธนัช มะลาลัย  คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593020830-2      นายพงศกร สาสิมมา          คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593020832-8      นายภูมินทร์ ขันธทัต           คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593020933-2      นายพงศกร ศรีทัย  คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593020837-8      นายศาสตร์ศิลป์ สารสัสดีกุล  คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593021295-3      นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ         คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593021298-7      นายนพอนันต์ ประดับแก้ว    คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีมSmart crab condos : คอนโดเลี้ยงปูอัตโนมัติ พร้อมแอพพลิเคชั่น ที่จะช่วยให้การเลี้ยงปูไม่ใช่เรื่องยากและวุ่นวายอีกต่อไป ด้วยระบบเลี้ยงปูในคอนโดและการดูแลปูผ่านแอปพลิเคชั่น ด้วยฟังก์ชัน การวัดระดับคุณภาพของน้ำ และการแจ้งเตือนให้อาหารและการคำนวนน้ำหนักปูผ่านผ่านแอปพลิเคขึ้น เพียงแค่นี้ก็ช่วยประหยัดทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลปูของคุณได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังได้ปูดี สะอาด มีมาตรฐาน พร้อมส่งจำหน่ายอีกด้วย

มีสมาชิกในทีมคือ

593021497-1       นางสาวกุลธรา บุญทวี         คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593021507-4       นางสาวณัฐติกานต์ ขันชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

593021515-5       นายปฏิภาณ สกุลวิรุฬวงศ์    คณะวิทยาศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์

603030274-1       นางสาวกมลวรรณ เบ้าปัด     คณะเกษตรศาสตร์

603030293-7       นางสาวนภาพร ผุยคำพิ       คณะเกษตรศาสตร์

603030296-1       นางสาวปนัดดา จันดา         คณะเกษตรศาสตร์

603030297-9       นางสาวปาริชาติ โนนสว่าง    คณะเกษตรศาสตร์

603030548-0       นางสาวอภิสรา จันวิเศษ       คณะเกษตรศาสตร์

603030587-1       นางสาวอภิสรา จันวิเศษ       คณะเกษตรศาสตร์

 

ขอขอบคุณ Innovation Hub KKU ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแก่นักศึกษา มข.ของเรา

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box