All for Joomla All for Webmasters

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

 

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)  ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival 2019) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม. ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป ซึ่งตัวแทนนักศึกษาคนเก่งได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีมดังนี้

 

ทีมที่ 1. ชื่อชื่อโครงการ “ผจญภัยโลกคู่ขนาน” ได้รับรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 พร้อมโล่รางวัล  ในหมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง 

โดยสมาชิกในทีมคือ 1.นายเนติพงษ์ กัญญะลา จากหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา จากหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์

 

ทีมที่ 2. ชื่อโครงการ "การปรับปรุงอัลกอริทึมในการอำพรางข้อมูลในหมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยสมาชิกในทีมคือ นายชิงชนะ พลชา จากหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

 

ทีมที่ 3. ชื่อโครงการ "แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันแปลข้อความภาษาไทยเป็นวีดีโอประโยคภาษามือในหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

โดยสมาชิกในทีมคือ 1.นายกษิดิศ กฤษณสรุวรรณ จากหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 2.นายพงศ์ภีระ ลีเกษม จากหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

 

ทีมที่ 4. ชื่อโครงการ "แอปพลิเคชั่นบริหารใบหน้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในหมวดในหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

โดยสมาชิกในทีมคือ 1.นางสาวกาญจนา มูลอินทร์  จากหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.นางสาวสิริญญา จำปาอ่อน จากหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น

 

สำหรับการเดินทางไปแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์ควบคุมและดูแลทีมโดย ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้นและอ.ชิตสุธา สุ่มเล็ก และในโอกาสนี้ รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นอกจากนี้นักศึกษาทั้ง 4 ทีมยังมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากเป็นนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สาขาวิชาฯในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562 อีกด้วย

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box