All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาระดับปริญญาเอก GIS ร่วมพัฒนา software smart learning ในโครงการ KKU smart learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

   วันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น(KICE) นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยนายธีรภัทร์ บุตรโคตร ประธานกรรมการบริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด(บริษัทในเครือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน) ได้พัฒนา software smart learning ในโครงการ KKU smart learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ครู และนักเรียนทั้งภาคอีสานได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ มีครูเข้าอบรมกว่า 600 ท่าน  โดยระบบมีทั้ง ios, android และ web Application มีวิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรม โดยศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายคมเคียว ตั้งประเสริฐ, นายสุขพัฒน์ เทพารส, นายณบดี ศรีวิชัย พนักงานบริษัทฯ

 

 

facebook like box

facebook like box