All for Joomla All for Webmasters

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร SC.05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่นักศึกษาใหม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนะนำคณาจารย์ บุคลากรประจำสาขาวิชาฯให้นักศึกษาทราบ จากนั้น ผศ.ดร.ธีรยุทธ ทองเครือ รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การคิดคะแนนกิจกรรม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นประธานหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาได้แนะนำหลักสูตรให้นักศึกษาใหม่ทราบในเบื้องต้น ได้อธิบายถึงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา งานที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา และสุดท้ายเป็นกิจกรรมแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยรุ่นพี่ชั้นปีที่สอง

 

facebook like box

facebook like box