All for Joomla All for Webmasters

มข.ขึ้นแท่น 1 ใน 3 สถาบัน กวาดรางวัล Startup ระดับชาติมากที่สุด

 

            วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับอุดมศึกษา และ STARTUP Thailand Pitching Challenge ระดับบุคคลทั่วไป เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพ โดยปีนี้รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เวทีภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เวทีภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เวทีภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร และเวทีสุดท้าย ที่จังหวัดขอนแก่น

            วันที่ 5 พฤษภาคม 61 (ช่วงเช้า) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน Startup Thailand League และ Startup Thailand Pitching Challenge Northeastern @ Khon Kaen ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            การแข่งขัน Startup Thailand League นี้ มีนักศึกษาหลายทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าแข่งขัน โดยทีมในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำเสนอผลงาน ผ่านการอนุมัติได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 25,000 บาท และมีโอกาสได้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงในงาน Demo Day ต่อไป ในโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ  (Startup Thailand League) ประจำปี 2561 มี 13 ทีม ได้แก่

1)  ทีม Marshmallow แอปพลิเคชัน Tutero ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์ โดยผู้เรียนจะสามารถค้นหาติวเตอร์ตามปัจจัยที่ต้องการ ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) ทีม Smart watt meters จัดทำระบบมาตรวัดการใช้น้ำและไฟฟ้า ผ่านเครือข่าย wifi พร้อมแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันได้ พร้อมสามารถจ่ายผ่าน payment ได้ทันที  ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) ทีม JTN แอปพลิเคชัน E-la (Event - local area) ใช้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตามเทศกาลงานต่าง ๆ ในภาคอีสาน พร้อมบอกวันที่ ช่วงเวลา รวมทั้งเส้นทาง ที่พัก และประเมินราคาค่าใช้จ่าย อีกทั้งระบบการป้อนข้อมูล มีทั้งระบบเสียงที่สามารถรองรับได้หลายภาษา ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) ทีม Watch me Stone Board (Digital Magnet Board) ที่มีต้นแบบการทำงานมากจากกระดานแม่เหล็กเด็กเล่นผสมดิจิตอล ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ควบคุมด้วย Application Stone Board ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5) ทีม Worker  แอปพลิเคชันที่จับคู่กันระหว่าง ผู้ว่าจ้างงานชั่วคราว กับผู้ที่ต้องการหางานรับจ้างรายวันหรือชั่วคราว ในรัศมีใกล้เคียงแบบ Real-time ซึ่งราคาว่าจ้างนั้นทางผู้จ้างสามารถกำหนดได้เองหรือขึ้นอยู่กับการตกลงกันกับผู้รับจ้างผลงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี

6) ทีม Food de tech จัดทำ Platform ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องและยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

7) ทีม Folkways Platfrom เพื่อรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่าย ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

8) ทีม Krixxi  จัดทำ Placement ที่ให้บัณฑิตจบใหม่มีช่องทางในการหาช่างภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงรับ ซึ่งในการใช้งานจะเป็นระบบแบบ Booking เพื่อที่จะให้ทราบตารางงานของช่างภาพที่แน่ชัด และสามารถค้นหาช่างภาพในแต่ละพื้นที่ได้ ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9) ทีม Just Mine จัดทำ Platform ขุดเหรียญสกุลเงินดิจิตอลประเภท เหรียญทางเลือก (Alt Coins) ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10) ทีม MVP  แอปพลิเคชัน Lugglad บริการรับฝากสัมภาระหรือกระเป๋าของนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ภายในสนามบิน พร้อมทั้งยังมีบริการรับ-ส่งสัมภาระไปยังที่พักหรือโรงแรมของลูกค้า ผลงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11) ทีม GREEN VE ผลิตภัณฑ์ผงล้างผักประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ช่วยลดสารพิษตกค้าง และจุลินทรีย์ปนเปื้อนในพืชผัก จากการทดสอบสามารถลดสารพิษตกค้างในผักได้เกิน 95 % ผลงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12) ทีม EZRA จัดทำ Qual Insect ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลง เพื่อเข้ามาช่วยดูแลระบบการเลี้ยงให้มีมาตรฐานมากขึ้น ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13) ทีม VRGO แอปพลิเคชัน VRNatomy ทดลองผ่าตัดเสมือนจริงได้ด้วยการสวมใส่ VR และใช้ Joystick แทนมีดในการผ่าตัดร่างกายและทาการศึกษาแต่ละส่วนของร่างกาย ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นายทศพร ไชยชมภู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากทีม Smart watt meters เผยว่า “โครงการนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราได้เอา ความคิด ความฝัน ไปนำเสนอ เพื่อให้เราได้มีโอกาส แต่งเติมปรับปรุง ทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ สำหรับนักสร้างสรรค์ ที่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน startup คือโอกาสที่อยู่ใกล้มือคุณ”

          ผลการแข่งขันดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาได้รับรางวัลมากที่สุดในเวที Startup Thailand league 2018 ซึ่งเวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไอเดีย ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เรียนรู้การจัดทำแผนการตลาดที่สร้างให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

         กิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงาน PITCHING เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในระดับภูมิภาค เตรียมเข้าสู่การร่วมกิจกรรม  ในโปรแกรมค่ายอบรมกลางของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching)   เพื่อชิงเงินรางวัล ทีมละ 25,000 บาท ซึ่งได้จัดแข่งขันตามภูมิภาคเรื่อยมาตามรอบการแข่งขันดังนี้

1.ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561

2.ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 31 – 1 เมษายน 2561

3.ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

 วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561

 

ผลการแข่งขันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  (Pitching ) โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรอบผ่านการอนุมัติได้รับเงินสนับสนุน 25,000 บาท/ทีมดังนี้

1.ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561  2 ทีม

2.ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 31 – 1 เมษายน 2561  2 ทีม

3.ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 3 ทีม

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 6 ทีม

 

ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรอบ รวมทั้งหมด 13 ทีมจะต้องเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

 

 

ข่าว ณัฐกานต์ อดทน / ภาพ วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์

facebook like box

facebook like box