All for Joomla All for Webmasters

ทีม E-la ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติเงินรางวัล 25,000 บาท โครงการ Startup Thailand ระดับภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

      Startup Thailand ได้เดินทางมาจัดกิจกรรม Pitching เพื่อค้นหาสุดยอด Startup ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันเป็นสนามที่2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดการแข่งขันสนามที่1 ณ จังหวัดสงขลามาแล้ว

      และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งที่นักศึกษาภาควิชาฯ ทีม "E-la" ได้ผ่านการคัดเลือกให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเตรียม Pitching ในกิจกรรม "Startup Demo Day" โดยได้รับสนับสนุนเงินรางวัล 25,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand ระดับภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกในทีมมีดังนี้

 

1.นายพรเทวา  เพ็ชรกอง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นายธีรพงษ์   กาลวิบูลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นายศราวุฒิ  แก้ววันดี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นางสาวกฤษณี แซ่ฟอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.นางสาววริญญา สร้อยแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

facebook like box

facebook like box