All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาฯคว้ารางวัลจาก STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 : SOUTHERN @SONGKHLA

 

STARTUP THAILAND จัดการแข่งขัน Pitching ในงาน STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 : SOUTHERN @SONGKHLA ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สนามแข่งขัน ณ มหาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โดยภาควิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลพร้อมเงินสนับสนุนต่อยอดผลงาน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันมาจาก 12 มหาวิทยาลัยรวม 62 ทีม สำหรับผลการแข่งขันตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาฯได้รับรางวัลดังนี้

 

1.ทีม Marshmallow

นำเสนอผลงาน Tutero แพลตฟอร์มสำหรับการติดต่องานระหว่างนักเรียนและติวเตอร์อิสระที่ให้ความสะดวกและปลอดภัย

สมาชิกในทีม  1.นายชยพัทธ์ ปทุมนากุล (จากวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ) ชั้นปีที่ 2

                   2.นางสาวสิริยากร แพงแก้ว ICT ชั้นปีที่ 3

                   3.นายธนดล รัศมีเพ็ญ CS ชั้นปีที่ 3

 

2.ทีม Smart Watt Meter

นำเสนอผลงาน SMD : Smart Merters Dorm ระบบสมาร์ทมิเตอร์ สำหรับธุรกิจหอพัก ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหอพักและผู้พักอาศัย พร้อมความสามารถในการตรวจสอบ ข้อมูลการใช้ การแจ้งเตือน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน

สมาชิกภายในทีม 1.นาย ทศพร ไชยชมภู ICT ชั้นปีที่ 3

                       2. นางสาว บัณฑิตา ศุภกิจเรืองโรจน์ คณะบริการธุรกิจและการบัญชี ชั้นปีที่ 3

                       3. ‎นาย  สุเมธ สุธี GIS ชั้นปีที่ 2

                       4. นายภค ธรรมกิรติ ICT ปี 3

                       5. ‎นายธเนศ นาครัตน์ ICT  ปี 3

 

โดยทั้งสองทีมได้ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติจาก Startup Thailand พร้อมเงินสนับสนุน จำนวนทีมละ 25,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนาผลงานต่อไป สนับสนุนโดย สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ , สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

 

  

สำหรับกิจกรรมจัดการแข่งขัน Pitching ยังไม่จบเพียงเท่านี้  STARTUP THAILAND ยังคงดำเนินการค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ รวม 150,000 บาท ต่อไปโดยมีกำหนดการดังนี้

 

@ Southern: Songkhla วันที่ 25 มีนาคม 2561

ปิดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2561 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ขึ้น Pitching ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

https://goo.gl/KW3PSS

 

@ Northern: Chiang Mai วันที่ 1 เมษายน 2561

ปิดรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2561 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ขึ้น Pitching ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

https://goo.gl/AZFn9x

 

@ North-Eastern: Khon Kaen วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

ปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ขึ้น Pitching ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

https://goo.gl/knk4Ff

 

แต่ละภูมิภาค ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ มูลค่ารวม 120,000 บาท

รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 2: เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3: เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

และผู้ชนะเลิศ จาก STARTUP Thailand Pitching Challenge: Regional ทุกภูมิภาค

จะได้เข้าร่วมชิงรางวัลชนะเลิศสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ ประจำปี 2561 (STARTUP Thailand Grand Pitching Challenge 2018)

กับตำแหน่ง สุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ ประจำปี 2561”

ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวม 180,000 บาท

รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2: เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3: เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

facebook like box

facebook like box