All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาได้รับรางวัลจากงาน Pitching Day StartUp StartNow KKU 2018

 

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คอมเพล็กซ์   ชั้น 1 นักศึกษาจากภาควิชาฯ ทีม wash's easy ได้ร่วมแข่งขัน pitching และได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท ในงาน Pitching Day StartUp StartNow KKU 2018

ตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาฯที่เข้าร่วมงานครั้งนี้คือ

นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปภวรินท์ ศรีมีชัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวบุชบาทอง มูลมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลรัตน์ คูบุบผา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

นางสาวศิรินญา ทับแก้วเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

นางสาวโสภา สังข์ทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

นางสาวณิชนันท์ พิทักษ์พงษ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

 


อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข และ อ.ดร.สายยัญ สายยศ
จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับจ่ายค่าซักผ้าออนไลน์ด้วยการสแกน QR Code มีการแจ้งเตือนเมื่อทำงานเสร็จ ดูสถานะเครื่องซักผ้า และจองคิวซักผ้าออนไลน์

 

 

facebook like box

facebook like box