All for Joomla All for Webmasters

บริษัท G-ABLE แนะนำบริษัทแก่ภาควิชาฯและนักศึกษา

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล ทำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร เข้าพบผู้บริหารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์โครงฝึกงาน สหกิจศึกษา รวมไปถึงการสมัครงาน และโครงการดีๆที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “Code your dreams” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 5103 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05

 

 

facebook like box

facebook like box