All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดี 7 ทีม นศ. ได้ไปต่อ NSC2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เขียนโดย Super User 346
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Local Area Network Cabling เขียนโดย Super User 261
การแข่งขัน NSC2020 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขียนโดย Super User 302
ปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 232
นักศึกษาทีมปลูกอะไรดี ผู้ชนะการแข่งขันโครงการ Innovative Entrepreneurs Pitching Day รับพรจากผู้บริหาร มข. ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน เขียนโดย Super User 492
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานผ่านโครงการ Innovative Entrepreneur Pitching Day เขียนโดย Super User 327
Inspiration of IT Career AT Focus Arena Khon Kaen เขียนโดย Super User 377
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เขียนโดย Super User 832
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League 2019 จำนวน 25,000 บาท จากการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจ(Pitching) รอบภูมิภาค ณ สนามการแข่งขันภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจัน เขียนโดย Super User 607
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนต่อยอดธุรกิจจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League 2019 รอบภูมิภาค เขียนโดย Super User 501

facebook like box

facebook like box