All for Joomla All for Webmasters

สำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริการระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังต่อไปนี้

****หากอยู่นอกเครือข่ายของ มข.ต้อง VPN เข้าใช้งาน

กลุ่มไลน์

แจ้งเรื่องแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ภาควิชาฯพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ การจัดการเรียนการสอนได้ที่กลุ่มไลน์ CS KKU CREATIVE

facebook like box

facebook like box