All for Joomla All for Webmasters

ศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญจาก มรภ.อุดรธานี ร่วมเสวนาวิชาการ "ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ : จังหวัดอุดรธานี"

  

 

ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเสวนาวิชาการ "ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ : จังหวัดอุดรธานี"  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมาณ 150 คน ประกอบด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ในงานมีการเชิญผู้ประกอบการร่วมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ IoT และจัดแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ"

 

ซึ่งในงานนี้ ศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้บรรยายในหัวข้อ ความท้าทายของปัญญาประดิษฐ์กับแพลตฟอรมเมืองอัจฉริยะ(Challenges of Artificial Intelligence and Smart City Platform) และได้ร่วมเสวนา ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุดรธานี” (Artificial Intelligence and Smart City : Udon Thani) ร่วมกับ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ดำเนินรายการโดย ดร.มงคล ทะกอง ซึ่งมีประเด็นเสวนาดังนี้

1.เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะประยุกต์ใช้งานกับเมืองอัจฉริยะได้จริงหรือ

2.ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิท/ธิภาพการทำงานของเมืองอัจฉริยะได้อย่างไรบ้าง

3.การพลิกโฉมเมืองอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี ควรเริ่มต้นจากประเด็นใด

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box