All for Joomla All for Webmasters

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่8/2562 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

facebook like box

facebook like box