All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและติดตามความก้าวหน้าพระศรีฯดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าพระศรีฯดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลทรานส์ฟอร์ชั่น” ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ให้มีความรู้ความเข้าใจของระบบไอทีที่สนับสนุนในการทำงานระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุม 25 คน

 

facebook like box

facebook like box