All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร"ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Tools สำหรับจัดการกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Tools สำหรับจัดการกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์” ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 41 คน เนื้อหาที่อบรมคือ เครื่องมือรักษาความปลอดภัย Security Tools เช่น ไฟร์วอลล์ (Firewall) การเข้ารหัส (Encryption) การตั้งค่าความปลอดภัยให้ email การป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโซเชียลมีเดีย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook การตั้งค่าความปลอดภัยบน Line ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus Software) เพื่อเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอุปกรณ์ที่ตนใช้งานอยู่ รวมถึงความปลอดภัยในการท่องอินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์สาธารณะ

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box