All for Joomla All for Webmasters

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล     

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มข. ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ในโอกาสนี้ท่านฯได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารสาขาวิชาฯและได้สนทนาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Power BI ของ Microsoft เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน นอกจากนี้ท่านฯยังอนุเคราะห์เพิ่มสิทธิ์ให้สาขาวิชาฯ สามารถใช้ Power BI Premium ซึ่งมีความสามารถที่มากกว่า Power BI แบบธรรมดา

 

รูปเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box