All for Joomla All for Webmasters

อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 8

 

 

     อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 8  ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 สหวิชาชีพจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และคณะทำงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ

 

รูปเพิ่มเติม

 

facebook like box

facebook like box