All for Joomla All for Webmasters

อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 7

 

       อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 7  ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล คณะทำงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และจากโรงพยาบาลเครือข่าย เขต 7 จากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และนายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เข้าร่วมด้วย

 

 

facebook like box

facebook like box