All for Joomla All for Webmasters

ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง

 

   ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรีนบี โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และคณะทำงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 

 

รูปเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box