All for Joomla All for Webmasters

ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 

      ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับคณะทำงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ มีความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและมีระบบฐานข้อมูลการพยายามฆ่าตัวตายระดับประเทศที่ real time ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

 

facebook like box

facebook like box