All for Joomla All for Webmasters

อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมคัดเลือกเทคโนโลยีฉลาดและเซนเซอร์สุขภาพ

 

       วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อ. ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมคัดเลือกเทคโนโลยีฉลาดและเซนเซอร์สุขภาพของโครงการรูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชมครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี (โครงการมณี) ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        โดยในช่วงเช้าคณะทำงานมณี ได้เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เพื่อปรึกษาในการสร้างระบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในระยะยาวในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box