All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ล้มเหลว” 24/มี.ค./2564 เขียนโดย Super User 190
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย” 17/มี.ค./2564 เขียนโดย Super User 140
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. 03/มี.ค./2564 เขียนโดย Super User 304
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Smart Living และ Smart Health” 03/มี.ค./2564 เขียนโดย Super User 190
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ระดับบัณฑิตศึกษา วิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ณ ม.อุบลฯ 11/ม.ค./2564 เขียนโดย Super User 238
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร 09/ต.ค./2563 เขียนโดย Super User 934
COLA จับมือ Com. Sci. ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท MPA ด้าน Digital Governance ในรูปแบบ Modular System ตามนโยบาย KKU Education Transformation 08/ต.ค./2563 เขียนโดย Super User 494
คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชม CSs@KKU 17/ก.ย./2563 เขียนโดย Super User 619
ราตรีนี้ที่ภาคภูมิ รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ และ ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 14/ก.ย./2563 เขียนโดย Super User 475
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Design Thinking” 24/ส.ค./2563 เขียนโดย Super User 394

facebook like box

facebook like box