All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญจาก มรภ.อุดรธานี ร่วมเสวนาวิชาการ "ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ : จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย Super User 189
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เขียนโดย Super User 587
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2562 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เขียนโดย Super User 164
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายจากการลงแข่งขันในโครงการ U.REKA เขียนโดย Super User 428
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและติดตามความก้าวหน้าพระศรีฯดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เขียนโดย Super User 158
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร"ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Tools สำหรับจัดการกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 257
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาคว้า 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง เขียนโดย Super User 813
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 203
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจและการจัดตั้งวิสาหกิจมหาวิทยาลัย เขียนโดย Super User 371
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นวิทยากรและช่วยพัฒนาพระศรีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เขียนโดย Super User 225

facebook like box

facebook like box