All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาคว้า 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง เขียนโดย Super User 505
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 79
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจและการจัดตั้งวิสาหกิจมหาวิทยาลัย เขียนโดย Super User 240
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นวิทยากรและช่วยพัฒนาพระศรีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เขียนโดย Super User 136
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศได้รับเชิญจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรยายในหัวข้อ "Smart City & Smart Health" เขียนโดย Super User 206
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำคณะเข้าหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือด้านต่างๆกับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น เขียนโดย Super User 110
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตาคณะวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 116
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เขียนโดย Super User 192
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 เขียนโดย Super User 263
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เขียนโดย Super User 175

facebook like box

facebook like box