All for Joomla All for Webmasters

อบรมสัมนาเทคโนโลยี OpenStack และ Container

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 60 ที่ผ่านมาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน OpenLandScape Seminar ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์(6601A) อาคาร SC.06 ชั้น6 คณะวิทยาศาสตร์  มข. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน มาจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน โดยในงานจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ OpenStack และเทคโนโลยี Container และนอกจากนี้ยังได้มีการจัด Workshop เกี่ยวกับการบริหารจัดการ OpenStack และการใช้งาน Container อีกด้วย

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box