All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในหัวข้อ "Future Trend in HPC and Cloud Computing" ให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาและวิจัยต่อไปในอนาคต

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

facebook like box

facebook like box