All for Joomla All for Webmasters

อาจารย์และทีมนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3

อาจารย์และทีมนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3 

           สืบเนื่องจากขณะนี้ภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหาที่ประชาชนไม่รู้เท่าทัน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อภัยมาใกล้ตัว ดังนั้นทาง กสทช จึงจัดกิจกรรรมนำร่องในการจัดประชุมเขิงปฏิบัติการขึ้น ซึ่งในครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นที่ ห้องทุ่งศรีเมือแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนทารา อุดรธานี ในวันที่ 27 สิงหาคม 08.00-17.00 ซึ่งมีตัวแทนจากภาควิชาได้เข้าร่วม และขึ้นบรรยายสรุป คือ ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ และทีมนักศึกษา ประกอบไปด้วย

นาย รอล์ฟดีเธอร์ ลาทุชเซค

นาย ณัฐพล มิตรปราสาท

นาย ศุภกร จันทมาตย์

facebook like box

facebook like box