All for Joomla All for Webmasters

การอบรม Windows Phone Programming Training

ลงทะเบียนการอบรม Windows Phone Programming Training

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ในภาคอีสานที่สนใจโครงการ "การแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการวินโดว์โฟน 7 ระดับภาคอีสาน"

http://www.cs.kku.ac.th/wp7_2011competition/

เข้ารับการอบรม วันที่ 24-27 พฤศจิการยน 2554

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตรต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** ผู้รับการอบรมทุกท่านจะต้องส่งผลงานเข้าแข่งขัน

*** รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น!!

ตารางเวลาและเนื้อหาการอบรม http://docs.com/G1PG

 

------------------------------------------------------------------------

***** อ.ที่สนใจ รวมถึงบุคลากร สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://micthailand.net/wp7kku_nov_2011.aspx

 

 

facebook like box

facebook like box