All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to Blockchain and Applications of Game Theory”

 

 

 

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 SC.06 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to Blockchain and Applications of Game Theory” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof.Dusit Niyato, Nanyang Technological University (NTU), Singapore เป็นวิทยากร สำหรับการบรรยายในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain หรือที่เรารู้จักกันผ่าน bitcoin มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้ารับฟังอย่างคับคั่ง

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box