All for Joomla All for Webmasters

ข่าววิจัยและวิชาการ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "GeospatialLife Long Learning" 17/มี.ค./2563 523
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ KST 2020 03/ก.พ./2563 608
ขอเเสดงความยินดีกับทีมผู้สมัครเข้าแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 07/มี.ค./2559 2028
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โครงการ “Smarter Cities Challenge” 15/พ.ย./2556 3636
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญเป็น General Co-chairs 11/ต.ค./2556 3360
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญเป็น Technical Conference Co-chair และ Invited speaker 09/ต.ค./2556 4716
ดร.คำรณ สุนัติ, ดร.วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ, ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ , ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ และ ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ และดร.สายยัญ สายยศ ได้รับเกียรติให้เป็น Session Chair ในการ ประชุมวิชาการ JCSSE 2013 10/มิ.ย./2556 3334
ดร. จักรชัย โสอินทร์ สังกัดกลุ่มวิจัย ANT (Applied Network Technology) และคณะผู้วิจัย ได้นำเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Digital Content Technology and its Applications (JDCTA) (indexed by SCOPUS) 17/เม.ย./2556 3990
ดร. จักรชัย โสอินทร์ ได้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2013) sponsored by Springer 17/เม.ย./2556 4991
ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะได้แต่งหนังสือ คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชัน Android อย่างมืออาชีพ 17/เม.ย./2556 6049

facebook like box

facebook like box