All for Joomla All for Webmasters

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี โครงการพิเศษรอบที่ 2/2560 ถึง 2 มิ.ย. 60

 
 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ รอบที่ 2 ระยะเวลาการสมัครถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT
 
(สามารถชำระค่าสมัครได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร)
 

facebook like box

facebook like box