All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

 


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ มข. รอบที่1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการดังต่อไปนี้

 

1.โครงการช้างเผือก

2.โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

***ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่แจ้งในประกาศ พร้อมเตรียม เอกสาร สำเนาเอกสาร(รับรองสำเนาถูกต้อง) ให้เรียบร้อย***

facebook like box

facebook like box