All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง จัดโครงการ Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL (www.irsel.eu) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแส จัดโครงการ  Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL (www.irsel.eu)  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนจาก ERASMUS+ Programme of the European Union ประจำปี 2560  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการรับรู้จากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา  โดยเนื้อหาการเรียนรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศด้วยกัน ซึ่งเมื่อโครงการได้พัฒนาเนื้อหาแล้วเสร็จนักศึกษาและผู้ที่สนใจจะสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้ในรูปแบบสื่อออนไลน์

 

รูปกิจกรรม

 

 

 

facebook like box

facebook like box