All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสู่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.09) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.

 

     เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามประเพณีไทยนิยมก่อนการใช้งานอาคารเรียนหลังใหม่ คณาจารย์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสู่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.09) นำโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากร พร้อมกันวางพวงมาลัยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในเวลา 08.09 น. จากนั้นบุคลากรร่วมกันกระกอบพิธีพราหมณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC.09   เวลา 09.09 น. ประธานจุดธูปกล่าวบูชาพระแก้วมรกตแล้วอัญเชิญเดินเวียนขวาสามรอบอาคาร  ครบแล้วอัญเชิญประดิษฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ SC.09 จากนั้นอัญเชิญพระแก้วมรกตวางบนโต๊ะหมู่บูชา ประธานจุดเทียนธูป พร้อมนำกล่าวบูชาพระแก้วมรกต เป็นอันเสร็จพิธี

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box