All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสู่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.09) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เขียนโดย Super User 241
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย Portfolio (TCAS 62 รอบที่1) เขียนโดย Super User 154
หมดปัญหาการสั่งพิมพ์เอกสารด้วยบริการใหม่จาก มข. เขียนโดย Super User 409
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ เขียนโดย Super User 1455
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เข้าพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอตนเองและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย Super User 328
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 1388
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 เขียนโดย Super User 1938
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 169
ประชาสัมพันธ์หนังสือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เขียนโดย Super User 771
ประชาสัมพันธ์ตำราเรียนวิชา HCI เขียนโดย Super User 1302