All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ตำราเรียนวิชา HCI เขียนโดย Super User 891
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ด้วย portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 246
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ภาษาโปรแกรม" เขียนโดย Super User 202
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการสอบ 236
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 348
โครงการการจัดแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก 336
สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท 374
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี โครงการพิเศษรอบที่ 2/2560 ถึง 2 มิ.ย. 60 1505
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำทีมหารือเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการนำไปสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล 429
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม StartUp Thailand Regional : Pitching Challenge 520