All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การฝึกอบรมเและสอบปฏิบัติ วัดทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer programming skills ) 11/ต.ค./2564 960
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่เป็น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 01/ก.ย./2564 23
การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 05/เม.ย./2564 3431
การส่งเอกสารใบตรวจร่างกาย รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564 11/ม.ค./2564 391
ถ่ายรายการ “เ(ก)รียนไหนดี” ณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มข. 29/ก.ย./2563 1915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบการจัดการเรียนรู้(Learning Management System)ด้วยวิธีคัดเลือก 31/ม.ค./2563 603
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20/ม.ค./2563 1312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 11/ม.ค./2563 905
GIS นำ Drone PIGEON V เสริมทัพการสำรวจและวิจัยทางภูมิศาสตร์ 25/มิ.ย./2562 2312
ศูนย์ สอวน. มข.รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 17/มิ.ย./2562 2738

facebook like box

facebook like box