All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เข้าพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอตนเองและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย Super User 236
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 1220
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 เขียนโดย Super User 451
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 95
ประชาสัมพันธ์หนังสือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เขียนโดย Super User 544
ประชาสัมพันธ์ตำราเรียนวิชา HCI เขียนโดย Super User 1092
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ด้วย portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 374
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ภาษาโปรแกรม" เขียนโดย Super User 337
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการสอบ 331
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 513