All for Joomla All for Webmasters

การประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา รับสมัครงานร่วมกับบริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด

การประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา การรับสมัครงานร่วมกับบริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด

 


 

              บริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ในนามกลุ่มบริษัท ซี.เอส.ไอ. ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้ามาประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา รับสมัครงานและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 กันยายน 2558

 

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

facebook like box

facebook like box