All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การบรรยายสรุปเรื่อง Internet of Thing towards cloud platform โดยนักวิจัยจาก Nectec 04/พ.ย./2558 1306
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 07/ก.ย./2558 1486
พิธีไหว้ครู ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 04/ก.ย./2558 1007
ประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ 02/ก.ย./2558 897
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28/ส.ค./2558 761
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 04/ส.ค./2558 910
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 20/ก.ค./2558 1225
อีกครั้งกับความภาคภูมิใจของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รางวัล Best Paper Award กับผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทส 06/ก.ค./2558 1536
นักศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนการฝึกงานสหกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 06/ก.พ./2558 1951
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 06/ม.ค./2558 7833

facebook like box

facebook like box