All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ภาควิชาฯร่วมประชุมขับเคลื่อน "การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล" 03/ก.พ./2560 719
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 27/ม.ค./2560 614
โครงการส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 23/ม.ค./2560 694
KKU mHealth : Bootcamp & Hackathon 11/ม.ค./2560 971
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 23/ธ.ค./2559 823
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการและได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 14/ธ.ค./2559 1132
บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าหน้าที่สอบ" (Examiner) 08/ธ.ค./2559 620
ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29/พ.ย./2559 976
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 27/ต.ค./2559 747
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 14/ต.ค./2559 584

facebook like box

facebook like box