All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 16/ก.ค./2561 1708
ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในงาน Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data 05/ก.ค./2561 1174
นักศึกษาคว้ารางวัล Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018 26/มี.ค./2561 3824
ยืนยันความเข้มแข็งของลูกจำปา ม.ดินแดง กับ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC 2018) 19/มี.ค./2561 2486
มหาวิทยาลัย KISTI ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน 13/ก.พ./2561 1959
งานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 4 29/ม.ค./2561 3669
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 03/พ.ย./2560 1353
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ 31/ต.ค./2560 1123
งานแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ startup thailand league Demo Day 10/ต.ค./2560 1677
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Mindanao State University, ประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมภาควิชาฯ 12/ก.ย./2560 1316

facebook like box

facebook like box