All for Joomla All for Webmasters

นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ


 

นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแผนที่ และข้าราชการรวมทั้งสิ้น 33 นาย เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยมี รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กล่าวให้การต้อนรับ

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

facebook like box

facebook like box