All for Joomla All for Webmasters

งานแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ startup thailand league Demo Day

 

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นักศึกษาจากภาควิชาฯ ทั้ง 2 ทีมคือ ทีม eatland และ ทีม wash's easy ได้ร่วมแสดงผลงานใน "งานแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ startup thailand league Demo Day" ซึ่งมี 39 ทีม ที่ได้รับรางวัลพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทีมละ 100,000 บาท จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาฯที่เข้าร่วมการแสดงผลงานมีด้วยกันสองทีมคือ

ทีม eatland มีสมาชิกดังนี้

นายธินวรรธน์ มธุรส 573021391-5 สาขา ict ปี4
นายธนภัทร ประทีปทอง 583020600-8 สาขา CS ปี 3
นายคมเคียว ตั้งประเสริฐ 573020361-9 สาขา CS ปี 4
นายธนดล รัศมีเพ็ญ 583020333-5 cs ปี3
นายปริญญา พงษารัตน์ 583021099-2 cs ปี3
นางสาวสิริยากร แพงแก้ว 583020601-6 ict ปี3
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข
จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการจองคิวร้านอาหาร

และ ทีม wash's easy มีสมาชิกดังนี้คือ
นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี 573021086-0 สาขา CS
นายรัตนพล ชัยแสน 573020680-3 สาขา CS
นายสายธาร โพธิ์ทอง 573020395-2 CS
นางสาวปภวรินท์ ศรีมีชัย 573020679-8 CS
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข และ อ.ดร.สายยัญ สายยศ
จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับจ่ายค่าซักผ้าออนไลน์ด้วยการสแกน QR Code มีการแจ้งเตือนเมื่อทำงานเสร็จ ดูสถานะเครื่องซักผ้า และจองคิวซักผ้าออนไลน์

นอกจากนักศึกษาจากภาควิชาฯทั้ง 2 ทีมแล้ว ยังมีศิษย์เก่าจากภาควิชาฯ ได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในงานนี้ด้วย ชื่อทีมว่า UAVA เป็นระบบรังวัดที่ดินแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนให้กรมที่ดินทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พัฒนาผลงานโดย
นายนพกร ถนอมเสียง
นางสาวพรพิมล พ้องเสียง
นายป้องเกียรติ พลกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box