All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาฯให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการอคอมพิวเตอร์ 6323 อาคาร SC.06 ชั้น3 ภาควิชาฯให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  รักษาการหัวหน้าภาควิชาฯกล่าวแนะนำและให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากต่างประเทศได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียน การทำงาน และวัฒนธรรมของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 60 ถึง 8 ธ.ค. 60

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box