All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผลิตแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผลิตแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย  ผศ.ดร.พิพัทธ์ เรืองแสง  รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนาและอ.ดร.คำรณ  สุนัติ ได้มอบแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษามือไทยด้วยภาพ  3  มิติ  พร้อมทั้งสาธิตการติดตั้ง  การใช้งาน ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  โดยท่านผู้อำนวยการ  นายชนะ โนนทวงษ์ เป็นผู้รับมอบในวันที่  8  มิถุนายน  2560

 

     แอปพลิเคชัน  "การเรียนรู้ภาษามือไทยด้วยภาพ 3 มิติ"  หรือ  AR  Thai  Sign  Language  เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ  Android  วัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสะกดภาษามือไทยให้กับเด็กผู้บกพร่องทางการได้ยิน  โดยเนื้อหาจะเป็น การสะกดพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ไทย  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ตัวเลข  พร้อมทั้งแบบทดสอบ

 

     จุดเด่นของแอปพลิเคชันคือ  การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน  Augmented  Reality  Technology  ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของโลกเสมือน  virtual  world  คือภาพสามมิติ ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงโดยการใช้กล้องส่องภาพสัญญลักษณ์(Marker)ที่พัฒนาขึ้น  ซึ่งช่วยผู้เรียนรู้ที่ไม่ได้ยินเสียง  ให้สามารถเรียนรู้โดยการสื่อสารด้วยภาพสามมิติที่ออกแบบเป็นตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว  มีสีสันสวยงาม  สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้อย่างมาก  ผู้สนใจสามารถใช้งานอุปกรณ์ mobile  หรือ  tablet  ที่เป็น  Android  ได้และสะดวกสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

      แอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นด้วย การประสานความร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศที่สามจาก  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) 
ในประเภท โปรแกรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ  พัฒนาโดย  นศ.ป.ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  นายเศกสิทธ์  ประคองสิน,  นางสาวปัทมวรรณ  หาญคำพา,  นายธนพล  สงวนชาติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา

 

เปิดให้โหลดฟรีเเล้วที่ Play Store พิมพ์ตรงช่องค้นหาว่า "เรียนภาษามือไทยด้วยภาพ 3 มิติ" รองรับเฉพาะ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=to.Kku.arthaisignlanguage

 

ดาวน์โหลด Marker หรือ แผ่นวัตถุสัญลักษณ์ได้ที่  http://202.28.94.32/2559/563020165-8

 

รูปกิจกรรม