All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลจากการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU SUMO BATTLE 2) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเป็นนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมทีมเข้าแข่งขันในรายการ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU SUMO BATTLE 2) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยทีมนักศึกษาของเราคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ

 

สมาชิกในทีมมีดังต่อไปนี้

1.นายสิทธิพงศ์  บับพาน นศ.ชั้นปีที่ 1  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.นายอภิวัฒน์  พรมผลัด นศ.ชั้นปีที่ 1  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.นายอนุพงค์ พิมพิลา นศ.ชั้นปีที่ 1  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยมี ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

facebook like box

facebook like box