All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ข่าวเด่น

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 589
ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในงาน Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data เขียนโดย Super User 423
นักศึกษาคว้ารางวัล Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018 เขียนโดย Super User 1299
ยืนยันความเข้มแข็งของลูกจำปา ม.ดินแดง กับ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC 2018) เขียนโดย Super User 1181
มหาวิทยาลัย KISTI ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เขียนโดย Super User 822
งานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Super User 995
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 471
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ 452
งานแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ startup thailand league Demo Day 533
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Mindanao State University, ประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมภาควิชาฯ 555