All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020 เขียนโดย Super User 722
สาขาวิชาฯทำบุญปีใหม่ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 158
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นผู้แทนอธิการบดี เปิดตัวความร่วมมือการพัฒนาระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 205
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตามโครงการ Erasmus+ CBHE ณ ประเทศกรีซ และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เขียนโดย Super User 354
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เขียนโดย Super User 511
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 827
มข. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Specialist ร่วมกับ มมส และ มทร.อีสาน วขก. เขียนโดย Super User 698
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 498
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลนำเสนอระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานทางวิชาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 เขียนโดย Super User 629
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากงานประชุมวิชาการ AUCC2019 เขียนโดย Super User 725

facebook like box

facebook like box