All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ข่าวเด่น

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นักศึกษาคว้ารางวัล Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018 เขียนโดย Super User 1029
ยืนยันความเข้มแข็งของลูกจำปา ม.ดินแดง กับ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC 2018) เขียนโดย Super User 958
มหาวิทยาลัย KISTI ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เขียนโดย Super User 663
งานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Super User 722
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 341
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ 311
งานแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ startup thailand league Demo Day 394
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Mindanao State University, ประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมภาควิชาฯ 425
ภาควิชาฯให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 720
บริษัท น้ำตาลมิตรผล ประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 624