All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

รอบที่

รายการ

วันรับสมัคร

วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

วัน Clearing Hourse

วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันรายงานตัวเข้าศึกษา

1 Portfolio 1/1 (กำหนดการทุกคณะ)  2 - 12 ต.ค. 2560  14 พ.ย. 2560  21 - 26 พ.ย. 2560  15 - 19 ธ.ค. 2560  22 ธ.ค. 2560  3 - 8 ม.ค. 2561

 

Portfolio 1/2

25 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 2561

2 ก.พ. 2561

6 ก.พ. 2561

19 - 22 มี.ค 2561

26 มี.ค. 2561

2 - 6 เม.ย 2561

2

โควตาภาคอีสาน

 11 - 31 ม.ค. 2561

 23 เม.ย. 2561

 26 - 27 เม.ย. 2561

 3 - 6 พ.ค. 2561

8 พ.ค. 2561 

15 - 21 พ.ค. 2561 

3

รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ(*คลิก*)

9 - 13 พ.ค. 2561

26 - 28 พ.ค. 2561

4 - 5 มิ.ย. 2561

26 - 28 พ.ค. 2561

8 มิ.ย. 2561

12 - 18 มิ.ย. 2561

4

Admissions(*คลิก*)

6 - 10 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

4 - 5 ก.ค. 2561

-

13 ก.ค. 2561

21 - 26 ก.ค. 2561

5

รับตรงอิสระ(*คลิก*)

27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561

10 ก.ค. 2561

13 ก.ค. 2561

-

16 ก.ค. 2561

21 - 26 ก.ค. 2561

 Language Switcher

facebook like box

facebook like box