All for Joomla All for Webmasters

 

ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

รอบที่รายการวันรับสมัครวันประกาศผู้ผ่านคัดเลือกวันสอบสัมภาษณ์วันประกาศผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์วัน Clearing Hourseวันสละสิทธิ์วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันรายงานตัว
1 Portfolio 1-15 ธ.ค.61 9 ม.ค.62 11-14 ม.ค.62 28 ม.ค.62 30-31 ม.ค.62 2-3 ก.พ.62 5 ก.พ.62 11-15 ก.พ.62
2 โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 1) 6 ก.พ.-1 มี.ค.62 9 เม.ย.62 10-11 เม.ย.62 12 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
  โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 2) 12 เม.ย.62 17 เม.ย.62 18-19 เม.ย.62 24 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-29 เม.ย.62 9 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62   13-14 พ.ค.62 17-18 พ.ค.62 17 พ.ค.62 23-29 พ.ค.62
4 Admissions 9-19 พ.ค.62 29 พ.ค.62 3-4 มิ.ย.62   3-4 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 7 มิ.ย. 62 13-19 มิ.ย.62
5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62   20 มิ.ย.62 26 มิ.ย.-2 ก.ค.62
 
 
 
16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
17-18 ม.ค. 62 ตัวจริงยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
22 ม.ค.62 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
23 ม.ค.62 ผู้ได้อันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง

 

*** หมายเหตุข้อมูลในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้สามารถติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งที่เว็บไซต์  https://admissions.kku.ac.th