All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์ตำราเรียนวิชา HCI Written by Super User 617
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ด้วย portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 41
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ภาษาโปรแกรม" Written by Super User 55
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการสอบ 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 93
โครงการการจัดแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก 128
สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท 179
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี โครงการพิเศษรอบที่ 2/2560 ถึง 2 มิ.ย. 60 1300
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำทีมหารือเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการนำไปสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล 269
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม StartUp Thailand Regional : Pitching Challenge 342