All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์ตำราเรียนวิชา HCI Written by Super User 757
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ด้วย portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 133
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ภาษาโปรแกรม" Written by Super User 126
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการสอบ 149
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 215
โครงการการจัดแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก 229
สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท 266
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี โครงการพิเศษรอบที่ 2/2560 ถึง 2 มิ.ย. 60 1405
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำทีมหารือเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการนำไปสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล 349
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม StartUp Thailand Regional : Pitching Challenge 423