All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

ข่าวเด่น

Title Author Hits
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 148
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ 109
งานแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ startup thailand league Demo Day 158
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Mindanao State University, ประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมภาควิชาฯ 228
ภาควิชาฯให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 540
บริษัท น้ำตาลมิตรผล ประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 441
ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 284
ภาควิชาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 531
นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ Startup Thailand League 2017 841
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผลิตแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 573